Verwijder uw selectie(s)

Fyra, recessie en governance

De raad betreurt het uit dienst nemen van Fyra, de hinder die de reiziger daarvan ondervindt en de financiële implicaties voor de maatschappij en onderneming ten zeerste. Gedurende het jaar zijn wij nauw betrokken geweest en constant geïnformeerd over de Fyra, het besluit daarmee te stoppen en de vormgeving van het alternatieve aanbod. De raad heeft ook frequent vergaderd over Fyra, de consequenties voor reizigers, de financiële gevolgen, onze juridische positie en de oplossingen. De raad ondersteunt het alternatieve aanbod, dat de reiziger meer keuzevrijheid biedt op basis van beproefde technologie.
Wij onderschrijven de noodzaak te leren van de aankoop van de V250. Intern is een lessons learned-project opgezet. Daarnaast zal in 2014 een parlementaire enquête plaatsvinden, zo besloot de Tweede Kamer op 4 juni 2013.

De raad ziet dat de effecten van zowel de Fyra als de recessie zich laten voelen: de economische neergang beïnvloedt de reizigersaantallen en heeft tevens effect op de retailverkopen op de stations. Ondanks dat 2013 financieel geen goed jaar was, blijft de financiële positie van NS evenwel stabiel. Verder heeft de raad de Nota Deelnemingenbeleid van het kabinet van 18 oktober 2013 besproken.