Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Fyra, recessie en governance

De raad betreurt het uit dienst nemen van Fyra, de hinder die de reiziger daarvan ondervindt en de financiële implicaties voor de maatschappij en...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies

De raad heeft in 2013 achttien maal vergaderd, voor de helft (gedeeltelijk) telefonisch. Alle commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

NV Nederlandse Spoorwegen

De NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. Een korte uitleg van de bestuursstructuur.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Aandeelhouderschap

Enig aandeelhouder van de NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat. De aandeelhoudersrol wordt door het ministerie van Financiën vervuld.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Organisatie van duurzaamheid

De voortgang en ontwikkeling van duurzame resultaten worden geborgd via een formele organisatie. Die bestaat uit een Council, een werkgroep, een...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag