Volgend resultaat

Klantoordelen en punctualiteitscijfers

Eerste half jaar voor NS in teken samenwerking

De eerste helft van 2014 stond voor NS vooral in het teken van het intensiveren van de samenwerking met andere spoorpartijen in het belang van de reiziger. “Zo openden wij samen met HTM de eerste van een serie OV-servicewinkels. Ook tekenden wij met alle spoorbedrijven een nieuw groene stroomcontract, ging de spoorsector als geheel over op de OV-chipkaart en zal TLS – de organisatie achter de OV-chipkaart – naar verwachting een coöperatie worden van alle vervoerders. Met de Lange Termijn Spooragenda, de nieuwe (concept) concessie en de geïntensiveerde samenwerking met ProRail liggen er bovendien sinds dit voorjaar duidelijke kaders voor de toekomst en een betere dienstverlening aan de reiziger,” aldus president-directeur Timo Huges. 

Eenvoud, eenheid en eigenaarschap

In de begin dit jaar aangescherpte strategie van NS staan eenheid, eenvoud en eigenaarschap centraal. Stond het eerste half jaar vooral in het teken van eenheid en samenwerking binnen de spoorsector, ook op het vlak van eenvoud en eigenaarschap werden stappen gezet. Zo is de topstructuur van NS vereenvoudigd waardoor de leiding dichter op de reiziger en de operatie is komen te zitten. Ook zijn enkele centrale thema’s benoemd voor een beter product voor de reiziger, zoals de aanpak van minder presterende lijnen en het meer naar tevredenheid inzetten van de capaciteit. Begin 2014 werden hiertoe al extra treinstellen ingezet. Ook komende herfst zal dit gebeuren door optimale inzet van ons reservematerieel. “Als het gaat om eigenaarschap ben ik verder trots op de vele honderden NS-medewerkers die vrijwillig hielpen opruimen tijdens de schoonmaakstaking. Ook bij de volledige overgang op de OV-chipkaart hielpen veel kantoorcollega’s op de stations. Op de ingeslagen weg van eenvoud, eenheid en eigenaarschap gaan wij de komende jaren door. Dit alles met een duidelijke focus op waar het beter kan en moet voor de reiziger,” aldus Huges.

Reiziger op 1,2,3; eerste half jaar in vogelvlucht 

  • NS richt zich vooral op de reizigerspunctualiteit. Over het eerste half jaar kwam 93,3% van onze reizigers op tijd aan (reizigerspunctualiteit eerste helft 2013: 90,4%), ondanks dat de punctualiteit af en toe hinder ondervond van diverse verstoringen. 
  • De ontwikkeling van de klanttevredenheid over het eerste half jaar als geheel was positief . Wel zorgde de wekenlange schoonmaakstaking bij onze leveranciers in april en mei voor een duidelijke dip in het klantoordeel. Voor en achter de schermen oefende NS als goed opdrachtgever druk uit. Eind mei bereikten de schoonmaakbedrijven en de vakbonden een cao-akkoord. 
  • Sinds 9 juli is de spoorsector volledig overgegaan op de OV-chipkaart. Hierdoor is de reis van deur tot deur nog eenvoudiger geworden. 13 maart werd verder het nieuwe station Rotterdam Centraal geopend. Ook voor reizigers met een functiebeperking wordt het reizen per trein verbeterd. Zo werd dit voorjaar duidelijk dat per 1 januari a.s. het aantal NS stations met assistentieverlening verder wordt uitgebreid van 94 naar 102. Ook wordt dan de aanmeldtijd voor het aanvragen van assistentie teruggebracht van drie uur naar één uur. 
  • NS bespaarde veel CO2-uitstoot door verbetering van de energie-efficiency. Het energieverbruik per reizigerskilometer daalde met 6,5%. Daarnaast sloten wij dit voorjaar samen met alle spoorvervoerders een contract met Eneco voor de levering van 100% nieuwe groene stroom voor het treinverkeer vanaf 2018. Vanaf 1 januari 2015 rijden de NS-treinen al voor 50% op groene stroom.  
  • NS is bezig met de aanschaf van nieuwe sprinters en intercity’s. De lessen uit het Fyra-/V250-dossier, zoals de inzet van bewezen technologie en integrale aansturing van de projecten, worden hierbij nadrukkelijk betrokken. In afwachting van de nieuwe sprinters worden komend jaar in totaal 18 oudere dubbeldekkers van het type DDAR --na een kleine technische revisie-- tijdelijk weer in dienst genomen om zo de capaciteit op sterkte te houden.
  • In het Verenigd Koninkrijk heeft NS, via haar dochter Abellio, na de eerdere concessieverlenging voor Northern Rail ook de concessie voor Abellio Greater Anglia met ruim 2 jaar weten te verlengen. Voor zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk geldt dat het klantoordeel en de punctualiteit zich positief hebben ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar.
  • NS staat op plek 16 in de lijst van populaire werkgevers. Via de speciale campagne ‘Handen af van onze collega’s!’ nam NS extra stelling tegen agressie en geweld jegens haar medewerkers. Dit gedrag vinden wij onacceptabel. Het personeelsbestand van NS bleef nagenoeg gelijk (ruim 25.000 FTE).

Financiën

NS realiseerde over het eerste half jaar van 2014 een nettowinst van € 133 miljoen (eerste half jaar 2013: € 76 miljoen verlies). Dit is echter vooral een gevolg van incidentele posten. Zo zijn de bedrijfslasten lager dan in 2013 wat wordt veroorzaakt door een vrijval van voorzieningen, hoofdzakelijk vanwege de afwikkeling van het V250-dossier met fabrikant AnsaldoBreda. De bedrijfsopbrengsten van NS stegen het eerste halfjaar met € 94 miljoen door meer vervoersopbrengsten in Nederland bij de trein- en busactiviteiten. Dit speelde voornamelijk in de consumentenmarkt. Op de zakelijke markt zag NS nauwelijks groei. 

Engelhardt Robbe, CFO van NS: “Voor heel 2014 verwachten we dat de resultaatsverbetering zich doorzet, al is dit dus vooral door eenmalige posten. De vooruitzichten voor 2015 zijn minder positief door hogere lasten als gevolg van de nieuwe concessie. Mede gelet op de noodzakelijke investeringen in materieel zal NS dan ook onverminderd op de kosten moeten letten en door moeten gaan met het ingezette resultaatsverbeteringsprogramma.”