Resultaten

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

19 Opbrengsten

De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

20 Kosten personeel

Kosten personeel

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

21 Afschrijvingskosten en bijzondere...

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

23 Kosten van uitbesteed werk en andere...

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

24 Infraheffing

Infraheffing

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

25 Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten,...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

26 Nettofinancieringsresultaat

Nettofinancieringsresultaat

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

27 Winstbelasting

Winstbelasting

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag