Vorig resultaat Volgend resultaat

Dienstregeling uitbouwen Nieuw tijdperk

Kosten blijven stijgen

Financieel was 2013 voor NS geen goed jaar, vervolgt de directeur financiën. “Dat kwam vooral door de extra kosten die wij moesten maken voor het uit de dienstregeling halen van de V250. Ondanks de economische crisis namen onze opbrengsten uit het reizigersvervoer op het hoofdrailnet nog wel enigszins toe. Maar onze kosten bleven harder stijgen.” In 2013 is NS gestart met het TOP-programma: binnen de ondersteunende diensten van NS (Finance, IT, HR en Inkoop) zijn verbeteringen mogelijk in kosten en kwaliteit. Door beleid en werkwijze te standaardiseren, schaalvoordeel te zoeken, en synergie te bewerkstelligen. Het programma moet leiden tot een besparing van circa € 100 miljoen per jaar vanaf 2017, deels uit een besparing op inhuur en eigen personeel en deels door besparingen op inkoop. Robbe: “Het is de vraag of dit voldoende is voor de komende jaren. Wij gaan nog meer kijken wat de toegevoegde waarde is van interne processen en in hoeverre onze klanten ervan profiteren.”