Vorig resultaat Volgend resultaat

Activiteiten in 2013 Over dit verslag

Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies

De raad heeft in 2013 achttien maal vergaderd, voor de helft (gedeeltelijk) telefonisch. Alle commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest.

De raad heeft de volgende permanente commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie bestond in 2013 uit Frans Cremers (voorzitter), Jeroen Kremers en Paul Rosenmöller. De commissie heeft drie keer vergaderd. De voorzitter was bij alle bijeenkomsten aanwezig. De beide leden moesten ieder eenmaal verstek laten gaan. De belangrijkste onderwerpen waren de jaarrekening, het jaarverslag, de (half)jaarcijfers, het corporate plan 2014-2017, het budget, audits, het concern control rapport, de aanbesteding van de accountantsdiensten, Enterprise Risk Management (met de voltallige raad), NS Financial Services Company en ICT-ontwikkelingen.

Gecombineerde remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie

De gecombineerde remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie, die werd voorgezeten door Truze Lodder, is medio 2013 functioneel gesplitst. De vergaderingen vinden aaneengesloten plaats. De commissies kwamen in 2013 vijf keer bij elkaar. Op één uitzondering na waren alle leden op alle vergaderingen aanwezig. Tot 13 maart 2013 was de samenstelling van de commissies als volgt: Truze Lodder (voorzitter), Wim Meijer en Marjan Oudeman. Na die datum: Truze Lodder (voorzitter), Carel van den Driest en Ilonka Jankovich. Na de splitsing heeft Truze Lodder het voorzitterschap van de remuneratiecommissie behouden. Het voorzitterschap van de selectie- en benoemingscommissie is overgedragen aan Carel van den Driest. Besproken zijn het beloningsbeleid, de targets, de jaarkalender, de evaluatie van de raad, toekomstige vacatures in de raad en op sleutelposities in de onderneming, de herbenoeming in de directie van Merel van Vroonhoven per 1 augustus 2013 en de benoeming van Timo Huges tot president-directeur per 1 oktober 2013.

Alle commissarissen zijn onafhankelijk, zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe. De raad heeft in het tweede halfjaar een externe evaluatie naar haar functioneren laten verrichten. Deze heeft een bovengemiddeld positieve uitkomst opgeleverd en aanbevelingen die wij ter harte nemen.