Vorig resultaat Volgend resultaat

Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies CV’s Raad van Commissarissen

Over dit verslag

De jaarrekening over 2013, zoals deze is opgesteld door de directie, is in de raad van commissarissen besproken. Bij de bespreking was de externe accountant aanwezig. De jaarrekening gaat vergezeld van het verslag van de NS-directie. Wij stellen de algemene vergadering van aandeelhouders voor om de jaarrekening 2013 vast te stellen. Tevens verzoeken wij onze aandeelhouder, het ministerie van Financiën, om de directie en de raad decharge te verlenen. De resultaatbestemming die de raad voorstelt, is hier in dit verslag opgenomen.

Wij danken directie en medewerkers van NS voor hun inspanningen in een buitengewoon uitdagend jaar. 

Utrecht, 12 februari 2014

De raad van commissarissen