Vorig resultaat Volgend resultaat

Verbinding van onze materiele onderwerpen met KPI’s en strategie Duurzame mobiliteit

Introductie

Uit de materialiteitsmatrix blijken onze materiële onderwerpen. Hieronder vergelijken wij – voor zo ver mogelijk – onze prestaties met vergelijkbare organisaties of sectoren.


Uit bovenstaande vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in een twintigtal landen blijkt dat NS op een 3e plaats staat.

In het kader van haar vervoersconcessie heeft NS een internationale benchmark uitgevoerd naar prestaties van spoorbedrijven op het gebied van onder meer punctualiteit, klanttevredenheid en productiviteit. De resultaten van dit onderzoek waren eind 2013 nog niet voorhanden.

Een indicator voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS is onze reputatie. NS meet haar reputatie structureel met de Reptrak-methodiek (Reputation Institute). Na een periode met een stijgende lijn (2006-2009), zwakte de reputatie van NS af in de periode 2010-2012. Onder meer de prestaties op het spoor in drie achtereenvolgende winterperiodes, het tragische treinongeluk in Amsterdam in 2012 en de ontwikkelingen rondom de Fyra lagen aan deze daling ten grondslag. In de loop van 2013 is deze dalende trend gestopt met een vergelijkbare score als in 2012. Onze reputatie ligt momenteel iets onder het gemiddelde van de internationale OV-sector (55,5 op een schaal van 100), waarbij OV gemiddeld structureel lager scoort dan organisaties in andere sectoren. In de periode 2014-2017 focust NS op bestendig herstel van de reputatie naar boven het gemiddelde van de sector door een gestructureerde reputatiemanagementaanpak.