Vorig resultaat Volgend resultaat

Klanttevredenheid in Nederland Treinbeleving

Stationsbeleving

Wij vragen onze klanten ook hoe ze onze stations beleven. Ondanks vele verbouwingen steeg het klantoordeel volgens de Stationsbelevingsmonitor van 56,6 (2012) naar 62,4. Dit is belangrijk, aangezien een goede score voor stations als onderdeel van de reis van deur tot deur een positief effect heeft op de keuze voor het spoor.