Vorig resultaat Volgend resultaat

Bijzondere Koningsdag Trein als aantrekkelijk alternatief

Zorg voor privacy

Zorg voor de klant betekent ook zorgvuldig omgaan met zijn gegevens. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de corporate governance code is de directie van NS eindverantwoordelijk voor een goede nakoming van privacy-verplichtingen. NS is transparant over de privacybeleidsvoering via haar publieke privacy-statement. NS bevordert dat de bedrijfsonderdelen zich aan de privacyregels houden. NS heeft gekozen voor een privacybeleid dat als doel heeft te waarborgen dat administratieve processen die reizigers en medewerkers raken, voldoen aan de wettelijke criteria voor behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerkingen.