Vorig resultaat Volgend resultaat

Grondslagen geconsolideerd kasstroomoverzicht 1 Materiële vaste activa

Acquisitie en verkopen van bedrijven

HTM

De Groep heeft op 15 oktober 2013 een belang verworven in HTM Personenvervoer N.V. van 49%. Dit belang is verkregen in de vorm van cumulatief preferente aandelen. Deze kapitaalverstekking wordt beschouwd als een lening en de verwerking is toegelicht in noot 5.

Verkochte deelnemingen

De Groep heeft in het najaar van 2013 twee deelnemingen verkocht. Het resultaat van deze transacties bedraagt € 17 miljoen verlies en is opgenomen onder de overige bedrijfslasten in 2013.