Vorig resultaat Volgend resultaat

Auto parkeren Van station naar eindbestemming

Fiets parkeren


Van alle reizigers neemt 42% de fiets naar het station. Dat aantal zal de komende jaren naar verwachting stijgen, onder meer doordat de kwaliteit en kwantiteit van stallingen toeneemt. Onze klanten kunnen hun fiets parkeren in een van de 100.000 bewaakte stallingsplaatsen, ongeveer 300.000 onbewaakte stallingsplaatsen en 16.000 fietskluizen. Gezien het grote aantal reizigers dat met de fiets naar het station komt, is een nieuwe en kostenbewuste vorm van exploitatie van fietsenstallingen bij stations gewenst. In 2013 hebben wij gewerkt aan een nieuw klantaanbod voor het stallen van de fiets. Dit aanbod zullen wij begin 2014 aan belanghebbenden presenteren.