Vorig resultaat Volgend resultaat

Ervaring opdoen in het buitenland Arbeidsveiligheid

Bedrijfsgezondheid en verzuim

Het verzuimcijfer bij NS kwam in 2013 uit op 4,8% (4,9% in 2012). Dit betreft het verzuimcijfer van het eerste ziektejaar gecorrigeerd voor aangepast werk (lichte dienst).

In 2013 kwamen wij een verlenging van het contract met de Arbo Unie overeen. Daarnaast liggen er afspraken met de zorgverzekeraars om gezamenlijk overgewicht aan te pakken. De pilot rond vitaliteitscoaches hebben wij uitgebreid naar zeven productie-eenheden. Daarnaast hebben wij in diverse bedrijfsonderdelen als proef Periodieke Medische Onderzoeken (PMO’s) ingezet. Leidinggevenden volgden trainingen voor het tijdig signaleren van dreigend verzuim. Onderzoek naar de fysieke belasting bij gebruik van invalidenbruggen heeft in 2013 geleid tot de aanschaf van 26 lichtere en handzamere hoekbruggen.