Vorig resultaat Volgend resultaat

Duurzame energie: stroom vergroenen Lozingen via toiletten

Afval hergebruiken

NS wil al het afval terugbrengen in de grondstofcyclus en dit in samenwerking met leveranciers doen. Zo wordt circulair gebruikgemaakt van materialen. Al het afval dat wij op stations, in treinen, op bedrijfslocaties en in kantoren produceren willen wij duurzaam laten verwerken tot grondstof. Onze prioriteit is het verhogen van de mogelijkheden voor hergebruik en het verminderen van de afvalstromen. NS heeft tot doel om in 5 jaar tussen 2012 en 2017 60% van het afval te hergebruiken en 17% minder afval te produceren. In 2013 is er 18.500 ton afval afgevoerd bij NS (18.500 ton in 2012), waarvan 30% als gescheiden stromen worden aangeboden (25% in 2012). Wij breiden de inrichting van gescheiden afvalverwerking uit. Ook kijkt NS hoe wij bij inkoop minder afval kunnen creëren met meer mogelijkheden tot hergebruik (zie ook Duurzaam inkopen).Vanaf medio 2013 leveren de drie belangrijke afvalverwerkers van NS informatie over het NS-afval in hetzelfde format. Dit geeft beter inzicht in de afvalstromen en -soorten per locatie. Daarnaast geven afvalverwerkers inzicht in de wijze waarop zij het afval verwerken en kan NS haar ketenverantwoordelijkheid ook beter invullen. Wij ontvangen hier maandelijks een complete rapportage over. In 2013 zijn wij gestart met het gescheiden inzamelen van het afval in de kantoren in Utrecht en de werkplaatsen in Haarlem, Watergraafsmeer, Leidschendam en Maastricht. De hoeveelheid restafval in kantoren in Utrecht heeft NS al teruggebracht tot 40%. De werkplaatsen zijn eind 2013 gestart en de resultaten moeten nog worden verzameld. De andere kantoren en werkplaatsen in Nederland gaan wij de komende jaren ook inrichten voor gescheiden inzameling. Bij het onderhoud van treinen stimuleert NS hergebruik. Omdat in treinen hoogwaardige materialen worden toegepast, zijn de afgedankte onderdelen tevens hoogwaardige grondstoffen in het productieproces van de toeleverancier, zoals wielen, assen en remschijven. Dilemma is wel dat sommige hoogwaardige grondstoffen lastig terug te winnen zijn. In de blokken van de magneetremmen zit bijvoorbeeld de zeldzame stof neodynium die snel oxideert, waardoor hergebruik niet mogelijk is. Een ander terugkerend dilemma is de economische haalbaarheid van het terugwinnen. In treinen bestaat meer dan de helft van het afval uit kranten, die gratis worden verstrekt. Afgelopen jaar zijn er twee pilots uitgevoerd, gericht op het gescheiden inzamelen van kranten en restafval uit de trein. De pilots hebben laten zien dat er landelijk enkele tonnen kranten per dag uit de trein komen. Samen met het schoonmaakbedrijf wordt nu gezocht naar een efficiënte methode van inzameling.