Vorig resultaat Volgend resultaat

Afval hergebruiken Ontmoetingen mogelijk maken, mensen verbinden

Lozingen via toiletten

Ons streven is om in 2030 geen lozingen via toiletten op de baan meer te hebben. Eind 2013 was 56,8% (51,8% in 2012) van onze treinen voorzien van een gesloten toiletsysteem. In 2013 is een verbetering van 7%-punt bereikt en daarmee lopen wij ruimschoots op schema (4,3%-punt in 2012). De nieuwste Intercity’s en Sprinters hebben of krijgen een gesloten toiletsysteem. Ook bij de modernisering van de huidige treinstellen worden deze voorzien van een gesloten toiletsysteem.