Vorig resultaat Volgend resultaat

Verlies over de verslagperiode en verliesbestemming Financiering

Investeringen

NS investeerde in 2013 voor € 430 miljoen (2012: € 493 miljoen), vooral in de modernisering van het Intercitymaterieel. NS Stations investeerde in vastgoedprojecten in onder meer Rotterdam, Breda, Utrecht en Amsterdam en in de (internationale) formules van het retailbedrijf. Bovendien zijn er investeringen gedaan door NedTrain in werkplaatsen en systemen. In 2013 stond bij het onderhoudsbedrijf bijvoorbeeld de implementatie van Maximo SAP centraal. Daarmee hebben wij verouderde systemen vervangen en konden moderne middelen, waaronder iPads voor monteurs, de werkprocessen vanaf 2013 ondersteunen. Hiermee heeft NedTrain de basis gelegd om haar werkprocessen verder te verbeteren en effectieve en efficiënte inzet van materieel mogelijk te maken. Daartoe hebben wij ook per treinserie materieelteams ingericht. De implementatie van Maximo heeft veel van de medewerkers gevraagd, maar dankzij goede prioritering is de uitvoering succesvol geweest en bleef extra onttrekking van materieel aan de dienstregeling beperkt. Eind 2013 beschikte NS over € 1.150 miljoen aan liquide middelen en beleggingen. Dit is mede ter financiering van toekomstige investeringen in onder meer treinen en stations.