Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze visie op de toekomst Zes strategische thema’s

Onze missie en ambitie

Onze missie

De missie van NS is telkens meer reizigers, veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations.

Onze ambitie

Het is onze ambitie een klantgedreven, multimodale, nationale en Europese dienstverlener te zijn.