Vorig resultaat Volgend resultaat

Inspelen op ontwikkelingen Milieu-impact

Scope

Voor een duurzame strategie willen wij zoveel mogelijk stakeholderwaarde creëren door onze positieve impact op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied te vergroten en onze negatieve impact te verkleinen. Om inzicht te krijgen in hoe NS dat het beste kan doen, hebben wij dit jaar een start gemaakt met het berekenen van onze maatschappelijke waarde.

Uit de materialiteitsanalyse blijkt bij welke thema’s stakeholders onze waarde of bijdrage zien. Door onze impact ten aanzien van de materiële thema’s inzichtelijk te maken, kunnen wij hierover met stakeholders in dialoog gaan en gericht sturen op het verhogen van onze positieve impact en het verlagen van onze negatieve impact.

Onze impact hebben wij mede berekend op basis van externe onderzoeken en is extern geverifieerd. NS werkt volgens een groeimodel. In de loop van de jaren willen wij de scope uitbreiden en zoveel mogelijk materiële indicatoren meenemen in de berekening van onze maatschappelijke waarde. Wij zijn dit jaar begonnen met het berekenen van onze milieu-impact. De indicatoren van onze sociale en economische impact worden in de toekomst meegenomen in de berekening en dit jaar kwalitatief beschreven.

 

Impact van NS-activiteiten in Nederland  Gekozen indicatoren zijn afgestemd op de materialiteitsanalyse
Milieu CO2-emissies en overige luchtverontreiniging, afval, watergebruik, landgebruik en geluid
Sociaal Punctualiteit, sociale veiligheid, werkgelegenheid, vakmanschap (opleidingen), ziekteverzuim, diversiteit en arbeidsveiligheid
Economisch Salarissen, investeringen, inkoop, dividenduitkering en belastingen