Vorig resultaat Volgend resultaat

Organisatie van duurzaamheid Ontwikkelingen in 2014

Introductie


De reiziger staat nog meer centraal: daar gaan wij voor de komende jaren. Hieronder kijken wij vooruit naar 2014 en verder.

NS werkt momenteel aan de aanscherping van haar strategie. Dit proces was bij publicatie van dit verslag nog niet afgerond. Wel kunnen wij er hier alvast een voorschot op nemen. NS levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de mobiliteit in Nederland. In de herijkte strategie legt NS de komende jaren de focus op Nederland en het verder verbeteren van de operationele prestaties op het Nederlandse spoor. Hierbij staat de reiziger op 1, 2 en 3 en moeten wij het iedere dag een stapje beter doen:

  • De reiziger willen wij een optimale dienst en service verlenen; wij zijn een dienstverlenend vervoersbedrijf. De waardering ‘gemiddeld goed’ vinden wij niet goed genoeg meer.
  • De reiziger willen wij een naadloze deur-tot-deurreis bieden. Wij beseffen ons dat nauwe samenwerking met partners in het openbaar vervoer nodig is om dit te realiseren. Wij gaan intensiever samenwerken met andere partijen om de reis van deur tot deur te optimaliseren.
  • De reiziger verdient onze beste prestatie voor de laagst mogelijke prijs. Wij zijn actief in competitieve markten in Europa om te leren en voorbereid te zijn op mogelijke verdere liberalisering in Nederland en Europa. Hiermee versterken wij onze prestaties en positie in Nederland.

Cruciaal in het verwezenlijken van de prestaties voor de reizigers zijn onze mensen. Wij verwachten van hen dat ze bij alles wat ze doen:

  1. denken vanuit de reiziger. Eenvoud en gemak voor de reiziger staan centraal.
  2. handelen vanuit een open houding naar alle collega’s en stakeholders. Eenheid in de sector en binnen NS.
  3. het iedere dag een stapje beter doen. Eigenaarschap nemen voor wat beter kan.

Dit moet in de komende jaren leiden tot verbeterde financiële en operationele prestaties, meer tevreden reizigers en een sterk verbeterde reputatie van ons bedrijf. Onze stip aan de horizon is dat Nederland NS omarmt.