Vorig resultaat Volgend resultaat

Introductie Werken aan goede dienstverlening

Ontwikkelingen in 2014

Gezien de onzekere economische situatie verwachten wij in 2014 jaar een zeer beperkte reizigersgroei. De gunning van de hoofdrailnetconcessie geeft NS een basis om te blijven investeren in medewerkers en verdere modernisering van treinen, bussen en stations. Het realiseren van een goede, stabiele en snelle verbinding met België zijn topprioriteiten voor de reiziger en NS. Verder verwachten wij dat het ministerie van OC&W in 2014 duidelijkheid geeft over de toekomst van de OV-studentenkaart. Het voornemen van het kabinet is een versobering van de kaart. Uit extern onderzoek blijkt dat studenten de kaart voor meer dan 80% gebruiken voor studie-gerelateerde reizen. Het voortbestaan is dus niet alleen in het belang van vervoerders en studenten, maar ook voor de mogelijkheden van samenwerking en specialisatie in het hoger onderwijs. Bovendien stimuleert een aantrekkelijke dienstverlening de student van vandaag hem of haar ook in de toekomst voor de trein te blijven kiezen.

Wij verwachten dat onze activiteiten in het buitenland zich verder positief zullen ontwikkelen, waarbij de focus op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zal liggen. Om ook in de toekomst nieuwe investeringen mogelijk te maken, is verbetering van het bedrijfsresultaat noodzakelijk. NS blijft daarom ook op de operationele kosten letten. Op de lange termijn verwachten wij dat bij economisch herstel de vraag naar onze dienstverlening zal toenemen. Dat zal zich vertalen in verbetering van het rendement.