Vorig resultaat Volgend resultaat

21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

  2013 2012
     
Materiaalverbruik  340   338
Energieverbruik  209   227
     
Totaal  549   565