Vorig resultaat Volgend resultaat

22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden 24 Infraheffing

23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

  2013 2012
     
Kosten van uitbesteed werk  149   238
Schoonmaakkosten  83   80
Onderhoudswerkzaamheden  116   106
Automatiseringskosten  167   134
     
Totaal  515   558