Vorig resultaat Volgend resultaat

23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 25 Overige bedrijfslasten

24 Infraheffing

De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse railinfrastructuur is gestegen van € 314 miljoen naar € 358 miljoen als gevolg van de tariefsverhoging en gebruiksvergoeding voor de hogesnelheidslijn. De gebruiksvergoeding voor de Engelse railinfrastructuur bedroeg in 2013 € 259 miljoen tegenover € 217 miljoen in 2012. Deze stijging is veroorzaakt door de start van de Greater Anglia concessie. De gebruiksvergoeding voor de Duitse railinfrastructuur bedroeg in 2013 € 21 miljoen (2012: € 20 miljoen).