Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)  eerste halfjaar  
  2014 2013
     
Resultaat over de verslagperiode   133   -76
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname (mogelijk) worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening  3  7
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname nooit worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening  3   -
Niet gerealiseerde resultaten rechtsstreeks verwerkt in het eigen vermogen  6   7
     
Totaalresultaat over de verslagperiode  139   -69
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap  139   -69
Minderheidsbelang  -   -
     
Totaalresultaat over de verslagperiode  139   -69