Vorig resultaat Volgend resultaat

Schattingen en beoordelingen 2 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen

1 Waardering V250-activa en contract AnsaldoBreda

Op 17 maart 2014 hebben de Groep, AnsaldoBreda (AB) en haar moedermaatschappij Finmeccanica een oplossing bereikt voor hun geschil ten aanzien van de V250-treinen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen terug gaan naar AB en een terugbetaling in termijnen van €125 miljoen aan NS. NS heeft ten aanzien van de terugbetaling een garantie ontvangen van een financiële instelling in Nederland.

Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden. Door de ontvangst van een bedrag van €125 miljoen kan NS het totale verlies als gevolg van het V250-project aanzienlijk beperken. Als gevolg hiervan is in het eerste halfjaar 2014 een bate verwerkt van €44 miljoen. Eventuele nog te ontvangen additionele toekomstige betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AB zullen het cumulatieve waardeverlies verder verminderen.