Vorig resultaat Volgend resultaat

1 Waardering V250-activa en contract AnsaldoBreda 3 Eigen vermogen en dividend

2 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's) 30 juni 2014 31 december 2013
Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen    
Tot de vaste activa behorende overige financiële activa    
Voor verkoop beschikbare financiële activa  150   136
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa  2   2
Financiële leases  22   22
Overige financiële vaste activa  48   46
Totaal  222   206
     
Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa    
Deposito's  413   231
     
Totaal  413   231

Onder de overige financiële vaste activa is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen. Het verstrekte bedrag van € 30 miljoen is onderverdeeld in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De waarde van de opties is gebaseerd op het cumulatieve marktconforme rendement (4%) dat NS moet terugbetalen op het moment dat zij besluit om tussentijds de leenovereenkomst te beëindigen. De waardebepaling van de optie HTM is gebaseerd op gegevens die niet op waarneembare marktgegevens is gebaseerd (niet-waarneembare input). Ten opzichte van 2013 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de gehanteerde marktgegevens.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 684 miljoen per 30 juni 2014 (€ 770 miljoen per 31 december 2013).