Vorig resultaat Volgend resultaat

2 Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen 4 Voorzieningen

3 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 4 maart 2014 zijn de jaarrekening over 2013 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is het verlies over de verslagperiode van € 43 miljoen onttrokken aan de algemene reserve.