Vorig resultaat Volgend resultaat

5 Leningen en overige financiële verplichtingen 7 Winstbelastingen

6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2014 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van circa € 400 miljoen, voornamelijk voor investeringen in stationsomgevingen en de aankoop van rollend materieel.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2005 heeft de Groep met Essent een achtjarig contract afgesloten (2007-2014) afgesloten voor de levering van de tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Daarnaast is voor 2015 en 2016 een deel van het volume afgedekt. Per 30 juni 2014 bedraagt de afnameverplichting € 141 miljoen (31 december 2013: € 108 miljoen).