Vorig resultaat Volgend resultaat

6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 8 Seizoensinvloeden

7 Winstbelastingen

Het geconsolideerde effectieve belastingpercentage van de Groep bedroeg in het eerste halfjaar van 2014 25% (eerste halfjaar van 2013: 38%). De effectieve belastingdruk in de resultatenrekening over het eerste halfjaar 2014 ligt vrijwel op het nominale tarief van 25% als gevolg van een combinatie van de samenstelling van de belastbare resultaten tussen Nederland en buitenland met daarbij behorende afwijkende belastingpercentages én het effect van een neerwaartse aanpassing van een voorziening voor latente belastingen.