Vorig resultaat Volgend resultaat

8 Seizoensinvloeden 10 Verbonden partijen

9 Medewerkers

Het aantal medewerkers in fte is afgenomen van 25.380 ultimo 2013 naar 25.246 ultimo juni 2014.