Vorig resultaat Volgend resultaat

Profiel van NS - Introductie Groepsraad

NS in Nederland en Europa

De oudste voorganger van NS, de HIJSM, werd in 1837 opgericht. NS draagt alweer ruim 175 jaar bij aan de mobiliteit en vooruitgang van Nederland. Nog steeds is de maatschappelijke rol in deze thuismarkt van groot belang. De laatste elf jaar krijgt NS via dochter Abellio een groeiend aandeel in het treinverkeer in andere Europese landen. 

NS Reizigers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treinvervoer binnen Nederland en de daarmee samenhangende verkoop- en serviceactiviteiten. Met ruim 11.000 medewerkers en een omzet van € 2 miljard op het Nederlandse hoofdrailnet, is dit het grootste en tevens meest beeldbepalende bedrijfsonderdeel van NS. NS Reizigers verzorgt de logistiek, verstrekt de reisinformatie, verkoopt vervoerbewijzen en beheert de klantenservice.

NedTrain verzorgt het onderhoud van de treinen in Nederland en werkt aan de continue modernisering en verduurzaming van onze treinen. NedTrain werkt louter business-to-business, met name binnen NS voor NS Reizigers en NS Hispeed. De omzet bedraagt € 500 miljoen.

NS Stations neemt het beheer en de exploitatie van de Nederlandse stations en de ontwikkeling op en rond deze stations voor haar rekening. Het bedrijf werkt hiertoe nauw samen met overheden en partners. NS Stations heeft een omzet van € 700 miljoen. NS Stations is actief in horeca, retail en vastgoedontwikkeling en -exploitatie en verantwoordelijk voor voorzieningen rond stations die belangrijk zijn voor een soepele reis van deur tot deur, zoals OV-fiets en NS Zonetaxi. Het aantal stations in Nederland bedraagt 406.

NS Hispeed voert het grensoverschrijdende reizigersvervoer uit en het vervoer over de hogesnelheidslijn in Nederland. NS Hispeed werkt nauw samen met buitenlandse spoorwegmaatschappijen en heeft een omzet van € 160 miljoen. In het laatste kwartaal van 2013 is besloten dit bedrijfsonderdeel vanaf 1 januari 2014 te integreren met NS Reizigers.

NS-dochter Abellio verwerft en verzorgt openbaarvervoerconcessies om de positie van NS op de liberaliserende Europese markt te verstevigen. Abellio is met treinen en bussen actief in Engeland en Duitsland en met Qbuzz in Nederland. De omzet bedraagt € 1,6 miljard.