Vorig resultaat Volgend resultaat

CV’s directie Fyra, recessie en governance

Introductie verslag RvC

2013 is een bewogen jaar geweest voor NS en daarmee ook voor het functioneren van de raad van commissarissen. Er ging veel aandacht uit naar de verwikkelingen rond de Fyra. Daarnaast stonden er ook tal van andere activiteiten op de agenda van de raad. In het oog springend: de aanstelling van Timo Huges als nieuwe directievoorzitter.

Van links naar rechts: Carel van den Driest, Jeroen Kremers, Ilonka Jankovich, Paul Rosenmöller, Frans Cremers, Truze Lodder.