Vorig resultaat Volgend resultaat

Stabiel cijfer schone treinen Dienstregeling 2014: weinig wijzigingen

Volle treinen

Om te bepalen hoeveel zitplaatsen nodig zijn, stemt NS vraag en aanbod van zitplaatsen zo goed mogelijk op elkaar af. Onze doelstelling voor vervoerscapaciteit in de spits (kans op een zit- of staanplaats tijdens de spits in een willekeurige trein) hebben wij gehandhaafd op 99%, zoals afgesproken met het ministerie van IenM. De gerealiseerde vervoerscapaciteit in 2013 lag daar met 98,7% onder. Het klantoordeel over beschikbare zitplaatsen in de spits was 68,6%. NS ontving een toenemend aantal klachten van reizigers, belangenorganisaties, personeelsleden en het ministerie van IenM over overvolle treinen. NS heeft hier naar geluisterd en de capaciteit waar nodig en waar mogelijk vergroot. Daarnaast is een taskforce aan de slag om nog eens goed naar enkele specifieke lijnen te kijken. Ook is de reisplanner uitgebreid met een drukte-indicator voor betere spreiding van reizigers. Verder is er een pilot uitgevoerd met de smartphone-applicatie iNStapp, die realtime informatie geeft over de bezetting en samenstelling van de trein.