Vorig resultaat Volgend resultaat

NS Next als nieuwe werkstijl Vakmanschap en talent ontwikkelen

Diversiteit en inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever en een inclusieve organisatie zijn, waarin iedereen zich thuis voelt en niemand wordt buitengesloten. Zo zetten wij het talent van de medewerkers optimaal in.

In 2013 focusten wij ons op drie doelgroepen: vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking en niet-westerse medewerkers. NS wil meer vrouwen aantrekken en laten doorstromen naar de top. In 2013 was 33% van de NS-directie en 33% van de raad van commissarissen vrouw (zie tabel).

Aantal vrouwen in de top van NS in Nederland

Vrouwen in de top bij NS in Nederland Doel 2013 (opgesteld 2008) Realisatie 2013 Realisatie 2012
Groepsraad en direct reports 23% 22% 23%
Senior management 24% 30% 29%
MD-programma’s >30% 50% 45%
Traineeprogramma 50% 60% 31%


Daarnaast maakten wij voor mensen met een arbeidsbeperking (Wajongers, SW-ers en eigen medewerkers met een arbeidshandicap) in onze nieuwe CAO een afspraak om 50 personen met een arbeidsbeperking werkervaring op te laten doen. Met de functiecreatiemethodiek wil NS duurzame arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Zie ook Impact op milieu en maatschappij.

Onder de titel ‘Autisme op de werkvloer: winst voor iedereen!’ organiseerde NS samen met partners een werkgeverscongres. Hier gaven werkgevers, opleiders, HR-professionals en mensen met een beperking in het autistisch spectrum een realistisch beeld van autisme op de werkvloer. Aansluitend werd een bijeenkomst voor HR-directeuren van grote Nederlandse werkgevers en staatssecretaris Jetta Klijnsma georganiseerd waarin arbeidsparticipatie van deze doelgroep centraal stond.

NS streeft er verder naar om het aantal niet-westerse medewerkers te vergroten. Daarom willen wij meer zicht krijgen op de drijfveren en overwegingen van deze groep om de match tussen NS en deze doelgroep te vergroten.

NS staat 13e op de COC-lijst van de 100 bedrijven die hoog scoren op tolerantie en homovriendelijkheid (2011). Het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen van NS steeg in 2013 naar 85 (67 in 2012). In 35 gevallen ging het om ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten. Bij de NS Klachtencommissie voor werknemers zijn 26 klachten binnengekomen, waarvan 7 te maken hadden met ongewenst gedrag.

Pilot Speciale Talenten

NS wil duurzame functies creëren die passen bij mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet NS door het toepassen van de functiecreatiemethodiek. De doelgroep van de pilot Speciale Talenten, met name mensen met een Wajong- en SW-indicatie, bestaat in belangrijke mate uit mensen die niet in staat zijn tot het verrichten van gangbare arbeid. Ze kunnen bestaande functies vaak niet volledig uitoefenen, maar wel delen of taken van sommige functies. In 2014 jaar test NS samen met Locus en professor Frans Nijhuis van de Universiteit van Maastricht de functiecreatie-methodiek binnen haar organisatie. Ook zal gekeken worden of de methodiek zich ook voor de eigen NS-medewerkers met een arbeidshandicap leent.