Vorig resultaat Volgend resultaat

Gebruiksvergoeding railinfrastructuur Belasting

Netto financieringsresultaat

Het netto financieringsresultaat is een last van € 26 miljoen (2012: € 25 miljoen).