Vorig resultaat Volgend resultaat

Investeringen Eigen vermogen

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 429 miljoen (2012: € 901 miljoen). De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 340 miljoen (2012: € 478 miljoen). De overheveling van deposito’s naar geldmiddelen was per saldo € 47 miljoen (2012: € 130 miljoen). Deze overheveling classificeren wij onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, mede hierdoor bedroeg de kasstroom uit investeringsactiviteiten totaal € 305 miljoen (2012: € 367 miljoen).

Het uitbetaalde dividend van € 92 miljoen (2012: € 74 miljoen) is opgenomen als kasuitstroom uit financieringsactiviteiten. Bovenstaande resulteert in een negatieve kasstroom van € 26 miljoen (2012: € 413 miljoen positief). Het werkkapitaal steeg met € 192 miljoen (2012: € 392 miljoen afname).