Verwijder uw selectie(s)

Veiligheid op en rond het spoor

Sociale veiligheid: veiligheidsgevoel gestegen, aandacht voor agressie

Het veiligheidsgevoel van klanten op stations en in de trein steeg het afgelopen jaar. 79,5% geeft hierover een oordeel van 7 of hoger. In 2012 was dat 78%. Het veiligheidsgevoel in de avond is, net als voorgaande jaren, zowel op stations (van 59,7 in 2012 naar 61,2% in 2013) als in de trein (van 67,1 in 2012 naar 69,2%) gestegen. Wij hebben deze resultaten onder meer kunnen behalen door op te treden op basis van informatie uit de Railpocket, de Veiligheidscentrale, de Servicecentrale en beelden die binnenkomen in de cameratoezichtruimte. Aan de hand hiervan worden plannen opgesteld voor de gerichte aanpak van sociale veiligheid. Deze plannen zijn ook vertrekpunt voor de inzet van Service & Veiligheidsmedewerkers, extern beveiligingspersoneel en partners in sociale veiligheid. Verder hebben evenementbeveiliging en Stop & Go-acties bijgedragen aan het veiligheidsgevoel en hebben wij onze controles op zwartrijden en het cameratoezicht geïntensiveerd.
Qbuzz scoorde op het vlak van sociale veiligheid boven het landelijk gemiddelde van 7,6 (op schaal 1-10). Qbuzz Groningen/Drenthe scoorde 7,8, en Qbuzz Zuidoost-Friesland 7,9.

Spoorwegveiligheid: geen verdere daling passages rood sein

De daling van afgelopen jaren van het aantal ongewenste, niet-technische passages van een rood sein (STS) heeft zich in 2013 niet verder doorgezet. Het aantal is in Nederland met 94 STS-passages in 2013 nagenoeg gelijk aan het aantal van 2012 (93). Wel is het aantal treinkilometers toegenomen, waardoor het risico op STS-passages relatief is afgenomen. Het aantal treinen dat een gevaarpunt bereikt, steeg van 36 naar 37. Dit onderstreept het nut van systemen als ATBvv (Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde Veiligheid) van ProRail.
Om verdere structurele reductie te realiseren, neemt NS actief deel aan de sectorbrede stuurgroep STS onder leiding van ProRail. Deze stuurgroep werkt aan maatregelen als ‘Invoering Orbit’ (signalering hoge snelheid bij naderen rode seinen), ‘Aanpassen Remcriterium’ en ‘Routelint’ (inzicht voor machinisten in verkeer op het spoor), en ontwikkelt tal van aanpassingen om het planningsproces te verbeteren. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar de effecten van de aanwezigheid van een tweede persoon in de cabine op de alertheid van de machinist. De bevindingen gaan wij verwerken in een Fit for duty-programma. Daarnaast blijft NS investeren in een professionele veiligheidscultuur, onder meer door een campagne te ontwikkelen over de invloed van mobiele telefoon en tablet op de alertheid van machinisten.

STS-passages bij Abellio

Voor Abellio in het Verenigd Koninkrijk bedroeg het aantal STS-passages in 2013 47 en voor Abellio Deutschland 2.

Nieuw veiligheidscertificaat

NS Reizigers en NS Hispeed hebben vorig jaar een nieuw veiligheidscertificaat voor een periode van vijf jaar ontvangen. Eind 2013 heeft toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hiervoor een documentaudit en een inspectie uitgevoerd. Het nieuwe certificaat is het resultaat van onze inspanningen om het veiligheidsmanagementsysteem op de juiste wijze in te richten en te zorgen dat conform dit nieuwe systeem gewerkt wordt. Hiermee is de basis gelegd om de veiligheid voor reizigers te beheersen en continu te verbeteren. Deze manier van werken zullen wij consequent toepassen. NedTrain heeft zijn eigen ISO-certificaat opnieuw voor drie jaar verlengd gekregen. Hiermee is de verdere basis gelegd om de veiligheid voor de reiziger continu te verbeteren.