Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat Volgend resultaat

Dienstregeling uitbouwen Stakeholderdialoog - Introductie

Activiteiten in 2013

Raad en directie hebben in 2013 behalve over de Fyra ook gesproken over de structuur van TLS, de ordening van de spoorwegmarkt en in dat verband meer specifiek het Vierde Europese Spoorwegpakket. Er werd vergaderd over het Masterplan Spoor, in het kader waarvan NS en ProRail een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor een toekomstbestendig en kwalitatief sterk operationeel spoorconcept. De procedure voor de goedkeuring van (des)investeringen door de raad is herzien: de investeringsgrenzen om goedkeuring te vragen zijn verhoogd. Ook zijn de accountantsdiensten in 2013 aanbesteed. Na een uitgebreid evaluatieproces werd EY geselecteerd en zal worden voorgedragen aan de aandeelhoudersvergadering om vanaf het boekjaar 2014 het stokje over te nemen van KPMG. De raad dankt KPMG voor de goede dienstverlening sinds 1995 en ziet uit naar de samenwerking met EY.

De raad was nauw betrokken bij de verkrijging van een minderheidsaandeel van 49% in HTM, de uitbreiding van het aandeel in Qbuzz tot 100%, alsook de voorgenomen integratie van NS Hispeed in NS Reizigers en de daarmee verband houdende overdracht van aandelen van NS Internationaal aan NS Reizigers. Investerings- en desinvesteringsvoorstellen van uiteenlopende aard zijn aan de raad voorgelegd. Deze hadden onder andere betrekking op de inkoop van klimaatneutrale tractie-elektriciteit, het FIT Together Programma, dat een update inhoudt van de IT-omgeving van NS, de vervanging van het bijsturingssysteem voor materieelinzet, en de inbouw van een systeem tot overname van de reizigersnoodrem. Daarnaast hebben wij gesproken over de voorgenomen aanschaf van de Sprinter nieuwe generatie.

De raad heeft zich ook gebogen over uiteenlopende biedingen door Abellio op railconcessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waaronder de railconcessies voor Essex Thameside en Thameslink, Southern & Great Northern, de verlenging van de concessies voor Northern Rail en Greater Anglia en de Duitse concessies voor Niederrhein-Netz en Sauerland Netz. Ook bespraken wij de verkoop van de busbedrijven in Tsjechië en Duitsland.

Raad, directie en aandeelhouder hebben een bijeenkomst gewijd aan de strategische koers van de onderneming. Raad, directie en Centrale Ondernemingsraad spraken in hun jaarlijkse bijeenkomst over arbeidsverhoudingen, de omvang van Europese activiteiten van NS en de reiziger als ankerpunt voor de activiteiten van de onderneming. Bij deze en andere gelegenheden heeft de raad zich kunnen vergewissen van een goed functionerende medezeggenschap bij NS.

Aan de hand van kwartaalrapporten, halfjaarcijfers en jaarcijfers laat de raad zich informeren over de prestaties van NS. Iedere reguliere vergadering informeert de directie de raad over actuele issues op het gebied van veiligheid, zoals ongevallen en daarmee samenhangende onderzoeken. De veiligheidsrapportages omvatten tevens sociale veiligheid en bedrijfsongevallen.