Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat Volgend resultaat

Veiligheid op en rond het spoor Onze visie op de toekomst

Amsterdam-Brussel: meer keuzes, meer verbindingen

In december 2012 introduceerden wij nieuwe hogesnelheidstreinen van het type V250 voor de Fyra-verbinding Amsterdam en Brussel over de HSL-Zuid.

De V250-trein werd na enkele weken op 17 januari uit dienst genomen. De directe aanleiding was een incident waarbij een bodemplaat losliet. Op basis van uitgebreid onderzoek kwam NS tot de conclusie dat doorgaan met de V250 niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger.

De technische gesteldheid van de V250-treinen en het ontbreken van zicht op oplossingen voor de problemen gaven geen vertrouwen op herstel en maakten duidelijk dat de V250-trein niet voldoende betrouwbaar was om een robuuste dienstregeling mogelijk te maken. NS en NMBS hebben AnsaldoBreda, nadat de trein uit de dienstregeling werd genomen, drie maanden de tijd gegeven om met een herstelplan te komen. Ook na verlenging van deze periode bleek de aanpak van AnsaldoBreda onvoldoende en zag NS het herstelplan van fabrikant AnsaldoBreda als ontoereikend om de problemen op te lossen. Dit had helaas ingrijpende gevolgen voor onze reizigers. De Intercity naar Brussel over het klassieke spoor (Beneluxtrein) was december 2012 immers opgeheven. Zo bleef alleen de Thalys over. Door het uitvallen van de V250 kon HSA haar concessieverplichtingen niet nakomen. Om deze onacceptabele situatie zo snel mogelijk te verbeteren, formeerden wij een taskforce van in- en externe deskundigen onder leiding van de NS-directie. Deze kreeg opdracht de technische gesteldheid van de V250 te onderzoeken en aan te geven hoe uitvoering kon worden gegeven aan de concessieafspraken.

Tijdelijke oplossing

Voor onze klanten brachten wij allereerst een noodverband aan. Samen met onze zuiderburen herstelden wij binnen drie weken de klassieke Intercityverbinding tussen Nederland en België. De frequentie van deze treinen tussen Den Haag en Brussel voerden wij stapsgewijs op van twee per dag in februari naar twaalf in december. Tegelijk heeft Thalys het aantal dagelijkse treinen van Amsterdam naar Brussel opgevoerd van negen in januari naar elf in oktober en twaalf in december.Doorgaan met V250 onverantwoord

In het onderzoek werd het NS duidelijk dat de V250 buitensporig veel fouten laat zien. De inzetbaarheid, het onderhoud, de bedrijfszekerheid en de levensduur pakten veel slechter uit dan verwacht. Ook hadden wij onvoldoende vertrouwen in het herstelplan van leverancier AnsaldoBreda. Op basis daarvan kwamen wij tot de conclusie dat doorgaan met de V250 niet alleen niet verantwoord is, maar ook niet wenselijk voor de reizigers. De NMBS kwam tot dezelfde conclusie.

Toekomstige oplossing Amsterdam-Brussel

NS heeft vervolgens structurele alternatieven voor de verbinding in kaart gebracht en gedeeld met reizigersorganisaties, overheden en andere belanghebbenden. Het leidde in september tot de presentatie van het klantgedreven aanbod van NS en NMBS met meer bestemmingen, verbindingen en meer keuze voor de reiziger. Beide vervoerders kiezen in het internationale hogesnelheidsvervoer voor de bewezen concepten en beproefde technologie van Thalys en Eurostar. De Intercity naar Brussel blijft bestaan en rijdt vanaf 2015 twaalf keer per dag vanaf Amsterdam en vanaf december 2016 in een uurfrequentie van zestien keer per dag gedeeltelijk over hsl- en gedeeltelijk over conventioneel spoor. Onderweg doet hij naast Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen en Mechelen ook Breda, Noorderkempen en zo mogelijk ook luchthaven Zaventem aan. Vanuit Eindhoven komt er een directe Intercityverbinding via de HSL-Zuid naar Den Haag. Het herstelplan werd door reizigersorganisaties en politiek overwegend positief ontvangen. De nieuwe Intercity’s die NS gaat aanschaffen en die vanaf 2021 zullen rijden, halen een snelheid van minimaal 200 kilometer per uur en kunnen zowel op de HSL-Zuid als op het hoofdrailnet rijden.