Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat

De materialiteitsmatrix van NS

Verbinding van onze materiele onderwerpen met KPI’s en strategie

Strategisch thema   KPI's   Doelstellingen 2013   Bereikt in 2013   Status
De klant is koning   Op tijd/ betrouwbaar            
  % aankomstpunctualiteit (5 minutennorm)   NSR 93%; Abellio 92%   93,5%; 91%  
  % informatieverstrekking tijdens verstoringen in de trein   60%   68%  
  % informatieverstrekking tijdens verstoringen op stations   79%   86,70%  
  % materieel onttrekken voor onderhoud   13%   14%  
  (sociale) veiligheid            
  Aantal rood sein passages   114   143  
  Lost time injury frequency rate   4,8 per miljoen gewerkte uren   4,3  
  % klanten > 7 voor veiligheidsgevoel   78,50%   79,50%  
  Risicomanagement: beheersing significante risico's   4x per jaar voortgangsrapportage   100%  
  Integriteit   1) Aanvullende stappen ter invoering van beleid van Ethics&Compliance en tegen omkoping en corruptie 2) inrichten communicatiebeleid;   100%  
Wij zijn kostenbewust   Betaalbaar            
    Earnings before interest and taxes (EBIT) margin   €159 miljoen   -€64 miljoen  
    ROI   10%   -1,4%  
    Investments   €833 miljoen   435 miljoen  
    TOP savings   nvt   nvt    
De klant is koning, Van deur tot deur   Reisinformatie: % klanten > 7 voor klanttevredenheid   74%   74,8%  
    Stations: % klanten > 7 voor klanttevredenheid   56,5%   58,0%  
    Toegankelijk: % zitplaats   99%   98,7%  
Wij zijn zuinig op onze omgeving   Energie-efficientie en CO2-reductie            
    Energieverbruik treinen   5% verbetering   5%  
    Bezettingsgraad   6%-punt stijging in vijf jaar, 2012: 28,4%   28,8%  
    Afvalreductie en recycling   17% minder afval, 60% hergebruik (2017)   Bereikt in 2013: 0% reductie en 31% hergebruik  
    Stiller vervoer   100% (2030)   92,3%  
    Perceptie: positie duurzaamste bedrijf NL   top 10 (2017), 2012: 74   49e positie  
Het verschil maken wij samen   Aantrekkelijke werkgever: positie index beste werkgever   top 10 (2017)   14  
    Zorgzame werkgever: % ziekteverzuim   4,7%   4,8%  
    Diversiteit, inclusie            
    % vrouwen in hoger management   Top 23%, Subtop: 24%   Top 22%, Subtop 30%  
    aantal klachten bij vetrouwenspersonen   geen doelstelling   85    
Alle strategische thema's   Transparantie: positie Transparantiebenchmark   top 10 (2013)   6  
    Duurzaam inkopen: % criterium in aanbestedingen   100% (2017)   50%