Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies

De raad heeft in 2013 achttien maal vergaderd, voor de helft (gedeeltelijk) telefonisch. Alle commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Dialoog voor waardecreatie

Zonder onze stakeholders kunnen wij niet functioneren. In een tabel geven wij de veelheid aan stakeholders en onderwerpen weer.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de vennootschap en de met...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag